RRETH NESH

NJE ZBULIM I PAÇMUAR

Uji i burimit Selita është vlerësuar për vetitë e tij që në momentin e parë kur është studiuar potenciali hidrologjik i zonës së Tiranës. Këtë gjë e vërteton edhe harta gjeologjike qe shikoni ne krah .

RRETH NESH

Ky uje mbushet ne lartesi mbi 1000 m me nivelin e detit, ne zemer te Malesise se Tiranes. Gropat karstike te kesaj malesie sherbeine si filter natyrol duke i dhuruar ujit kombinimin ideal te elementeve fiziko-kimike. Selita eshte nje uje i ekuilibruar dhe me pembajtje te larte oksigjeni. Ky fakt e veçon nga te tieret dhe e ben akoma me te shendetshem. Gijithashtu, eshte i pasur me kalcium, magnez, silic, potas e shume minerale te tjera..
KONTROLL LABORATORIK
I PASTËR
NIVELI I NANO FILTRIMIT
CERTIFIKATË KUALITETI

ELEMENTET E UJIT

SELITA NE MG/L
Ca++
43 mg/L

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo..

Mg+
1.5 mg/L

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo..

Na+
6 mg/L

It’s great for health to drink water with levels of nitrate under 10 mg/L.

K+
0.3 mg/L

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo.

K+
0.3 mg/L

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo.

HCO3-
158 mg/L

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmo.

TEKNOLOGJIA JONE

Uji Selita buron i fresket. Temperatura e ujit eshte 6° Celsius, sepse buron bollshem me 600 It ne sekonde, te cilat filtrohen natyralisht. Pavaresisht kesaj, ne serish perdorim filtrat Hydronomic, te cilat jane me te mirat nè sektor dhe te personalizuara, sipas parametrave te ujit tone. Uji Selita vendos gjithe te mirat e natyres ne funksion te nje jete te balancuar e ne harmoni.

PARTNERËT TANË